Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ BUDYNKU LUB BUDOWLI

W zależności od wielkości i usytuowania obiektu jego rozbiórka może lecz nie musi wymagać załatwienia szeregu formalności w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego.

Stosownie do określonych parametrów technicznych konieczne może być uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, dokonanie zgłoszenia lub rozbiórka bez powiadomienia urzędu.

Rozbiórka bez powiadomienia urzędu

Obiekt budowlany może być przez właściciela rozebrany w sytuacji gdy nie podlega ochronie jako zabytek a jego wybudowanie nie wymaga pozwolenia na budowę. Są to wszystkie obiekty zwolnione z uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie art. 29 Prawa Budowlanego.

Rozbiórka na podstawie zgłoszenia

Dotyczy to obiektów o wysokości mniejszej niż 8 m i usytuowanych w stosunku do granicy działki w odległości nie mniejszej niż połowa wysokości a także nie podlegających ochronie konserwatorskiej.

W zgłoszeniu do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego należy określić zakres i sposób prowadzenia robót. Do rozbiórki można przystąpić po upływie 30 dni od daty zgłoszenia, w przypadku braku sprzeciwu ze strony urzędu. W tej procedurze, w szczególnych przypadkach urząd może nałożyć na właściciela obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę

Dotyczy wszystkich obiektów nie objętych procedurą zgłoszenia lub zwolnienia z obowiązku zawiadomienia urzędu.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego. Do wniosku należy dołączyć:W szczególnych przypadkach starosta może nałożyć obowiązek dołączenia do wniosku projektu rozbiórki obiektu. Projekt może sporządzić biuro projektowe, samodzielny architekt lub projektant konstrukcji.

Uwaga:

W przypadku pojawienia się bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi ( np. możliwość zawalenia się budynku ), roboty rozbiórkowe można rozpocząć bez stosownego pozwolenia lub dokonania zgłoszenia z zastrzeżeniem bezzwłocznego podjęcia czynności urzędowych.

Rozbiórka obiektów objętych ochroną konserwatorską

Dotyczy to zarówno obiektów wpisanych do rejestru zabytków jak również ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

W przypadku wpisania do rejestru konieczne jest uzyskanie decyzji o wykreśleniu z rejestru ( wydaje Generalny Konserwator Zabytków ) a następnie złożenie w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. Wystąpienie do Generalnego Konserwatora Zabytków powinno być właściwie udokumentowane – należy powierzyć tę czynność architektowi.


W przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków konieczne jest złożenie w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego wniosku o pozwolenie na rozbiórkę i w ramach tej procedury starosta jest zobowiązany do dokonania uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


Nasze biuro projektowe opracowuje zarówno projekty rozbiórki budynków jak też przygotowuje stosowne wnioski  w procedurze zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.  Zapraszamy do kontaktu z architektem.