Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA


POWRÓT  DO “PORADNIK”

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNEJ

Organy administracji architektonicznej

za określone czynności związane z wydaniem pozwolenia na budowę pobierają opłaty skarbowe.

Są to wydatki niezależne od honorarium architekta lub wynagrodzenia za prace projektowe dla biura projektowego

Uwaga:


Nasze biuro projektowe w zakresie udzielonych pełnomocnictw reprezentuje inwestora wobec organów administracji architektonicznej. Zapraszamy do kontaktu z architektem.


CZYNNOŚĆ

WYSOKOŚĆ OPŁATY     

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy  i  zagspodarowania terenu

107 zł

Zatwierdzenie projektu budowlanego

47 zł

Pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

1 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, ale łącznie      nie więcej niż 539 zł

Pozwolenie na budowę budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł

Pozwolenie na budowę innego budynku (gospodarczego, garażu)

48 zł

Pozwolenie na budowę studni lub urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł

Pozwolenie na budowę budowli związanej z produkcją rolną

112 zł

Pozwolenie na budowę innej budowli

155 zl

Pozwolenie na budowę urządzenia budowlanego związanego z obiektem budowlanym

91 zł

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi

143 zł

j.w. lecz do 1 km

105 zł

Pozwolenie na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego oraz wznowienie robót budowlanych

50% stawek dla nowych obiektów

Poświadczenie zgodności odpisu lub kopii dokonane przez organ administracji

5 zł od każdej strony

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  ( nie dotyczy małżonków, zstępnych  i wstępnych )

17 zł