Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

GARAŻ, WIATA, MIEJSCE POSTOJOWE - WYMAGANIA

Wymagania dla garażu


Garaż murowany jest budynkiem a niezwiązany z gruntem garaż blaszany – budowlą, spełniającą funkcje użytkowe budynku. Dla tego typu obiektów konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Garaż nie jest budynkiem gospodarczym – a więc dokonanie wyłącznie zgłoszenia budowy w przypadku nieprzekroczenia powierzchni 25 m2 nie jest możliwe.

Minimalne parametry techniczne garażu – wysokość w świetle konstrukcji min. 2,2 m, wysokość do spodu instalacji lub przewodów min. 2,0 m, wymiary drzwi garażowych 2,3 x 2,0 m w świetle, zorganizowana wymiana powietrza, instalacja elektryczna (oświetleniowa), wpust podłogowy z syfonem i osadnikiem jeżeli garaż wyposażono w instalację wodociągową lub tryskaczową.

Powierzchnia użytkowa, zapewniająca komfort użytkowania to min. 25 m2 dla garażu jednostanowiskowego i min. 35 m2 dla dwustanowiskowego.


Odległość garażu od granicy sąsiedniej działki  budowlanej powinna wynosić 4 m ( ściana z oknami lub drzwiami ) albo 3 m ( ściana z oknami lub drzwiami ). W szczególnych przypadkach możliwe jest sytuowanie ściany garażu w odległości 1,5 m od granicy lub w granicy ( ściana musi mieć wymaganą odporność ogniową ). Garaże do 3 stanowisk postojowych, zlokalizowane na działkach pod zabudowę jednorodzinną lub letniskową, są zwolnione z obowiązku zachowania wymaganych odległości od budynków na działkach sąsiednich. Garaż może zostać dobudowany do istniejącego budynku lub stanowić z nim integralną całość. Usytuowanie i parametry techniczno-użytkowe najlepiej skonsultować z biurem projektowym lub architektem.


Wymagania dla wiaty


Wiata – to budowla niespełniająca funkcji użytkowej budynku – można ją zlokalizować w dowolnym miejscu działki. Wiata o pow. nieprzekraczającej 25 m2 może być wybudowana na podstawie zgłoszenia ( do 2 na każde 500 m2 działki ), wiata o większej powierzchni wymaga pozwolenia na budowę. Wiata nie wymaga instalacji elektrycznej. Wiata nie musi być obiektem wolnostojącym – może przylegać do innego obiektu. W przypadku budowy wiaty jako garażu otwartego należy spełnić wymagania dla garażu i uzyskać pozwolenie na budowę. W takim wypadku konieczne jest sporządzenie projektu budowlanego przez biuro projektowe lub uprawnionego architekta.


Wymagania dla miejsca postojowego


Budowa do 10 miejsc postojowych wymaga zgłoszenia a przypadku większej ilości miejsc konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wymiary stanowiska postojowego dla samochodów osobowych wynoszą: 5,0 x 2,3 m a dla pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne jest to: 6,0 x 3,6 m. Minimalna odległość wydzielonych stanowisk postojowych ( do 4 włącznie ) wynosi: 3 m ( od granicy z sąsiednią działką budowlaną ) i 7 m ( od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi ). Analogiczne odległości dla zespołu 5 – 60 miejsc parkingowych wynoszą odpowiednio 6 i 10 m. Miejsca postojowe powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym odpływ wody.


Nasze biuro projektowe opracowuje zarówno projekty indywidualne garaży jak też wykonuje adaptacje projektów gotowych. Zapraszamy do kontaktu z architektem.