Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA


POWRÓT  DO “PORADNIK”

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DOMU LETNISKOWGO

W świetle aktualnych przepisów uzyskanie pozwolenia na budowę domu letniskowego nie jest łatwiejsze niż w przypadku domu całorocznego. Wymagane są te same zasadnicze dokumenty – wypis i wyrys z MPZP lub decyzja WZiZT oraz pozwolenie na budowę.


Czynności przedprojektowe


W przypadku gdy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego konieczne jest stwierdzenie czy plan dopuszcza na niej zabudowę letniskową. Na obszarze objętym planem można realizować wyłącznie rodzaje zabudowy przewidziane w zapisach planu. Zapis przewidujący zabudowę jednorodzinną spowoduje konieczność wyposażenia domu w instalacje i ocieplenia go, tak by spełniał wymagania charakterystyki energetycznej dla domu całorocznego. Znacznie trudniejsze będzie usytuowanie domu letniskowego na działce  rolnej. Obiekty sytuowane na takim terenie muszą mieć związek z produkcją rolną i stanowić element zabudowy zagrodowej. Na terenach leśnych nie można sytuować domu letniskowego – mogą tam być sytuowane wyłącznie obiekty związane z gospodarką leśną. Analizę zapisów planu najlepiej powierzyć architektowi.

Jeżeli w gminie brak uchwalonego planu miejscowego to budowa domu letniskowego wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze  administracyjnej. W przypadku gdy na działkach sąsiednich znajdują się podobne domy, nie będzie to trudne. Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami powinno wykonać biuro projektowe lub samodzielny architekt.


Projekt budowlany


Dom letniskowy wymaga sporządzenia projektu budowlanego. W przypadku zakupienia projektu gotowego w biurze projektowym, konieczne będzie wykonanie przez miejscowego architekta projektu zagospodarowania terenu. Można zamówić  także projekt indywidualny który wykona biuro projektowe lub samodzielny architekt. Projekt musi być sporządzony przez architekta wpisanego na listę członków samorządu zawodowego.


Pozwolenie na budowę


Fakt iż dom letniskowy nie jest przeważnie trwale związany z gruntem nie oznacza że, jako obiekt tymczasowy nie wymaga pozwolenia na budowę. Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są wyłącznie tymczasowe, nie powiązane trwale z gruntem, obiekty budowlane które przewidziane są do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce ( nie później niż w terminie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy ).

Do rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie domu letniskowego jest więc konieczna ostateczna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę.


Budowa i użytkowanie


Samowolna budowa domu letniskowego jest bardzo nieopłacalna,  gdyż opłata legalizacyjna wynosi w tym przypadku 25 000 zł.


Budowa tego typu obiektu, nawet w przypadku gdy polega jedynie na montażu gotowych elementów wymaga złożenia zawiadomienia w PINB z siedmiodniowym wyprzedzeniem i ustanowienia kierownika budowy.

Użytkowanie można rozpocząć w terminie 21 dni po zawiadomieniu PINB o zakończeniu budowy – w przypadku braku sprzeciwu wyrażonego w drodze decyzji.

Przepisy meldunkowe nie zakazują meldowania się w domu letniskowym, także na pobyt stały.


Nasze biuro projektowe opracowuje zarówno projekty indywidualne domów letniskowych, jak też wykonuje adaptacje projektów gotowych. Zapraszamy do kontaktu z architektem.