Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

JAK ZAPROJEKTOWAĆ I WYBUDOWAĆ DOM ENERGOOSZCZĘDNY

Biura projektowe i poszczególni architekci oferują dosyć powszechnie wykonanie dokumentacji domu energooszczędnego. Polskie prawo nie zawiera definicji energooszczędności budynku. Należy więc przyjąć że pojęcie to oznacza osiągnięcie znacznie lepszych parametrów energetycznych niż przewidziane w obowiązujących przepisach. W  praktyce przyjmuje się że jest to dom zużywający nie więcej niż 70% energii którą zużywa dom standardowy a do pokrycia części zapotrzebowania są wykorzystywane odnawialne źródła energii. Energooszczędność nie powinna być dla architekta i inwestora celem samym w sobie, lecz należy traktować ją jako dobrą inwestycję. Projektowanie tego typu domu przez architekta powinno być oparte o rachunek ekonomiczny ponieważ nie każde energooszczędne rozwiązanie jest opłacalne. Na etapie projektowania biuro projektowe powinno obliczyć czy opłaca się zwiększyć izolacyjność ścian, wstawić cieplejsze okna lub przewidzieć odzysk ciepła z wentylacji.

Warto pamiętać że, ciepło ucieka z domu w następujących proporcjach:

dach – 15% do 25%, ściany – 20% do 35%, wentylacja – 10% do 40%,okna – 15% do 25%, podłoga na gruncie – 5% do 10%

Istnieją następujące kierunki kształtowania energooszczędności domu, wynikające z potrzeby ograniczenia strat ciepła – co jest podstawą projektowania przez architektów tego typu obiektów:


Prosta bryła

Bryła budynku powinna być zwarta i prosta – daje to najlepszy stosunek powierzchni  przegród zewnętrznych do powierzchni i kubatury całości domu. Oznacza to rezygnację ze skomplikowanych, wielopołaciowych dachów, tarasów i balkonów. Prostą bryłę jest również łatwiej szczelnie ocieplić.


Układ pomieszczeń

Podstawową zasadą jest strefowanie czyli grupowanie pomieszczeń o zbliżonym komforcie cieplnym i funkcjach. Architekci przeważnie szeregują pomieszczenia od najzimniejszego do najcieplejszego. Lekceważenie przez architekta tej zasady powoduje straty energii i utrudnienie prowadzenia instalacji. Dobrym pomysłem jest również wydzielenie grupy pomieszczeń do okresowego użytkowania z możliwością czasowego obniżenia temperatury.


Usytuowanie na działce

Prawidłowe usytuowanie zakłada wjazd od strony północnej a ogród od południa. Należy unikać sytuowania okien w elewacji północnej i umieszczać duże przeszklenia od południa. Z kolei zbyt duże przeszklenie może spowodować przegrzanie pokoju dziennego w okresie letnim. Taras najkorzystniej jest sytuować wzdłuż elewacji wschodniej. Architekt lokalizując dom powinien uwzględnić rzeźbę terenu, kierunki wiatrów, zacienienie. Drzewa iglaste należy sadzić od północy a liściaste od południa. Werandy, oranżerie, ogrody zimowe stanowią doskonałą strefę buforową zabezpieczającą pozostałe pomieszczenia przed przegrzaniem i wychłodzeniem.


Elementy konstrucyjne

Ściany – architekt powinien zastosować ściany dwu lub trzywarstwowe a grubość izolacji termicznej nie powinna przekraczać 25cm. Powyżej tej wartości jest to ekonomicznie nieuzasadnione i technicznie kłopotliwe a dalsze pogrubianie daje niewielki efekt. Ściana dwuwarstwowa daje najlepszą możliwość uniknięcia mostków cieplnych.

Dach – w większości domów konstrukcję nośną dachu stanowi drewniana więźba, z punktu widzenia oszczędności energii liczy się najbardziej warstwa izolacji termicznej i sposób jej zamocowania eliminujący mostki termiczne w płaszczyźnie krokwi. Istotne jest również zabezpieczenie izolacji przed przenikaniem wilgoci i wentylacja. Dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie ocieplonej kubatury poddasza przez ułożenie ocieplenia na jętkach.

Fundamenty – dobrym rozwiązaniem  jest przewidziana przez architekta odpowiednio ocieplona płyta fundamentowa która stanowi podłogę na gruncie. Układamy ją na warstwie izolacji termicznej. Płytę można powiązać z ogrzewaniem podłogowym, stanowi ona wtedy akumulator ciepła.Okna – współcześnie produkowane okna zbliżają się w zakresie izolacyjności termicznej do granicy opłacalności ekonomicznej, tak więc szczególnego znaczenia nabiera prawidłowy montaż w płaszczyźnie izolacji termicznej i unikanie mostków cieplnych. Okna od strony południowej mogą mieć zwiększony współczynnik przepuszczalności światła.

Wentylacja – w domu energooszczędnym wentylacja nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ największe straty ciepła powoduje tradycyjna wentylacja mechaniczna, a szczelność obudowy budynku powoduje konieczność stosowania zorganizowanej wymiany powietrza. Biuro projektowe powinno przewidzieć nawiewno-wywiewną wentylację mechaniczna która jest koniecznym elementem budynku energooszczędnego.

Dom energooszczędny musi być bardzo starannie zaprojektowany i wykonany w oparciu o dopracowane przez architekta w projekcie detale i szczegóły konstrukcyjne.


Nasze biuro projektowe wykonuje projekty domów energooszczędnych. Zapraszamy do kontaktu z architektem.