Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

KIEDY BADANIA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKIE GRUNTU SĄ WYMAGANE?

Kiedy badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne warunki posadowienia są wymagane?


Zgodnie z ustawą Prawo budowlane projekt budowlany powinien zawierać, w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Oceny czy wyniki te są niezbędne dokonuje projektant konstrukcji ale głos decydujący ma organ wydający pozwolenie na budowę. Zazwyczaj projektant decyduje o wykonaniu badań, w sytuacji braku dostatecznych danych o strukturze gruntu i poziomie wód gruntowych. Do niego należy ocena zagrożeń i ich ewentualnych konsekwencji. Może on również zdecydować o przeprowadzeniu kontrolnych badań dopiero na etapie prowadzenia robót ( wykonania wykopu ).

Zasadniczo, nie ma potrzeby przeprowadzenia badań gruntu na działce jeżeli działki sąsiednie są zabudowane obiektami zbliżonymi co do charakteru do projektowanego. W tym przypadku projektant może dokonać rozpoznania geotechnicznego oceniając warunki na podstawie wyglądu terenu, poziomu wody w studni, roślinności, wykonanego wykopu. Większość domów jednorodzinnych zalicza się do I kategorii geotechnicznej  i w przypadku prostych warunków gruntowych przeprowadzenia ekspertyzy nie wymaga.


Zakres badań geologiczno-inżynierskich


Badania geotechniczne polegają na wykonaniu wierceń z określeniem rodzaju gruntów oraz ewentualnym pobieraniu próbek wody i gruntu do analizy i wykonaniu dodatkowych sondowań. Co do zasady wykonuje się co najmniej 3 otwory badawcze do głębokości 4-5 m poniżej poziomu posadowienia budynku. Wiercenia może prowadzić osoba posiadająca niezbędne doświadczenie zawodowe. Jeżeli na danej działce wykonano już kiedyś badania gruntowe dane archiwalne mogą być wykorzystane z zastrzeżeniem wykonania otworu kontrolnego.

Ze względu na możliwe konsekwencje ewentualnych niespodzianek ( nienośny grunt, agresywna woda gruntowa ), rozpoznanie warunków gruntowych na etapie przedprojektowym jest zawsze opłacalne. Badania najlepiej jest zlecić po konsultacji z biurem projektowym lub architektem.


Rodzaje warunków gruntowych


Rodzaje kategorii geotechnicznych


Rodzaje dokumentów ( opcjonalnie )

Opinia geotechniczna

Badania podłoża gruntowego

Projekt geotechniczny

Dokumentacja geologiczno-inżynierska