Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

POZWOLENIE NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Pozwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu nie jest wymagane w przypadku:


Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:


Organ wydający zezwolenie

Zezwolenia jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:


Uwaga: