Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

WARUNKI USTANOWIENIA SAMODZIELNOŚCI LOKALU

Na czym polega odrębna własność lokalu?

Odrębna własność lokalu polega na tym, że każdy właściciel może dysponować swą własnością bez względu na stanowisko innych właścicieli lokali. Prawo odrębnej własności lokalu wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej podlega ujawnieniu w księgach wieczystych.

Warunkiem koniecznym i wystarczającym ustanowienia odrębnej własności lokalu jest jego samodzielność. Potwierdzona  jest ona w zaświadczeniu o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu.

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego wydaje starosta lub prezydent miasta na wniosek każdego, kto ma w tym interes prawny. Zaświadczenie jest konieczne, aby wyodrębnić lokal i przenieść jego własność na nabywcę.

Kiedy może nastąpić stwierdzenie samodzielności lokalu?

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, jest wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych lub przeznaczone są na cele inne niż mieszkalne. Samodzielność lokalu determinuje jego realne wydzielenie  ścianami, przy czym muszą być to ściany wykonane z trwałych materiałów. Kryterium tego nie spełniają tymczasowe przegrody wykonane z materiałów nie gwarantujących trwałości, takich jak np. płyta gipsowo-kartonowa , płyta OSB, płótno czy folia.Nie może również istnieć połączenie drzwiowe z innym lokalem.

O samodzielności lokalu świadczy również brak możliwości korzystania z jego pomieszczeń przez właścicieli innych lokali np. członków wspólnoty mieszkaniowej, tak jak ma to miejsce wprzypadku części pozostającyc we wspólnym użytkowaniu.

Do wniosku o wydanie stosownego zaświadczenia należy dołączyć: