Witamy! Firma Oferta Projekty Architekt Radzi Kontakt
logo firmy © Biuro projektowe Archi 55 - Kraków 2014

architekci  +  inżynierowie

Mail: biuro@archi55.pl

   12-353-09-11

   602-393-232

POPRZEDNIA PORADA

NASTĘPNA PORADA

POWRÓT  DO “PORADNIK”

ENERGOOSZCZĘDNY DOM Z DOPŁATĄ Z NFOŚiGW

Kto może starać się o dopłatę z NFOŚiGW?

Osoby które zdecydują się na zastosowanie rozwiązań pozwalających na obniżenie zużycia energii mogą uzyskać dopłatę w wysokości do 50 tys. zł.

Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zamierza przeznaczyć na dopłaty do domów energooszczędnych 300 mln zł w ciągu pięciu lat.

Warunki skorzystania z dopłaty.

Osoby które chcą skorzystać z dopłaty muszą pozyskać odpowiedni projekt, opracowany przez posiadające niezbędne doświadczenie biuro projektowe.

Wsparcie dotyczy domów, których roczne zużycie energii dla potrzeb ogrzewania i wentylacji wyniesie nie więcej niż 40 kWh/m2 rocznie ( standard NF40 ). W takim przypadku inwestor może liczyć na dotację w wysokości 30 tys. zł. Osoby zdecydowane realizować projekt domu pasywnego, w którym zużycie energii dla potrzeb ogrzewania, podgrzania wody i wentylacji wyniesie nie więcej niż 15 kWh/m2 na rok ( standard NF15 ) mogą otrzymać 50 tys. zł dotacji.

Architekt - autor projektu budynku musi potwierdzić który standard energooszczędności jest spełniony.

Następnie inwestor powinien zwrócić się o zaopiniowanie przez weryfikatora. Lista osób z odpowiednimi uprawnieniami znajduje się na stronie internetowej Związku Banków Polskich. Po zakończeniu budowy inny weryfikator zbada czy budynek zrealizowano zgodnie z założeniami. W przypadku pozytywnej weryfikacji fundusz wypłaci dofinansowanie bankowi w którym zaciągnięto kredyt na budowę. Wielkość dofinansowania nie jest uzależniona od  wielkości domu i kosztów budowy.

W jakim banku kredyt?

Skorzystanie z dopłaty jest możliwe w przypadku zaciągnięcia kredytu w jednym z następujących banków: Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Deutsche Bank, Getin Noble Bank, Nordea Bank, BZ WBK, SGB-Bank. Dotacja jest wypłacana dopiero po zakończeniu budowy i podlega opodatkowaniu.

Dom energooszczędny kosztuje 10-15% drożej niż standardowy a dom pasywny 20-30% drożej.

Inne rodzaje dopłat.

Fundusz dopłaca również do kolektorów słonecznych. Dopłata wynosi 45% kosztów instalacji, łącznie z projektem i montażem, nie może jednak przekroczyć 2250 zł na 1 m2 czynnej powierzchni kolektora.

Kolejną możliwość stanowi dopłata do kredytu na pompę ciepła, jest to 50% kosztów instalacji, nie więcej niż 20 tys. zł lub do ogniw fotowoltaicznych - 50% kosztu, nie więcej niz 10 tys. zł.